Sedan 6 december är OPIVA återförsäljare av Jörg und Sohn

Sedan 6 december är OPIVA återförsäljare av Jörg und Sohns patientstolar samt doktorsstolar och dess service. Du vet väl att Jörg und Sohn rekommenderar årlig service för att stolen ska hålla så länge som möjligt?