Sedan 15 mars är OPIVA återförsäljare av Eon Meditechs produkter tex ventilationsrör, nasala knappar, nästamponader, örontamponader, Epistaxis Balloon Catheter, absorbable Haemostatic Gelatin Sponges mm

Sedan 15 mars är OPIVA återförsäljare av Eon Meditechs alla produkter inom ÖNH