OPIVA blir återförsäljare för BPPV-stolen Rotundum