OPIVA blir återförsäljare för BPPV-stolen Rotundum

OPIVA blir återförsäljare för BPPV-stolen Rotundum som fungerar utmärkt tillsammans med Synapsys VNG, läs mer under Yrseldiagnostik.