OPIVA är återförsäljare åt Polydiagnost

OPIVA är återförsäljare åt Polydiagnost

OPIVA Nordic är återförsäljare åt Polydiagnost GmbH sedan 20 januari 2016