NYHETER

Sedan 15 mars är OPIVA återförsäljare av Eon Meditechs alla produkter inom ÖNH

Sedan 6 december är OPIVA återförsäljare av Jörg und Sohns patientstolar samt doktorsstolar och dess service.

Sedan den 23 november är OPIVA Nordic återförsäljare av Meditops unitar och patientstol och dess service. Du vet väl att Meditop rekommenderar årlig service för att deras produkter ska hålla så länge som möjligt?.